Hunsrücker Platt

zrick zu de anere Sprich

Orlabsdiskussion im Hunsrick

Schunn säid Johre, in de Suumerzäid,
äisch muss ouch dat houd moo saan,
im Hunsrick gidd’s in ganz Heerd Läid,
wo in Oorlaab fliehe vunn dem Hahn.
 
Äänes Daachs hodd mäi Fraa gesaad;
Meer zwei awäi duun fliehe aach,
äisch honn Geld genuuch gespaard
voor noo Mallorka emol achd Daach.
 
Doo saar äisch: ’Fraa, wie sull dat gehn,
äisch sinn iewerhaubd noch nidd gefloo,
es is bässer dou fliehsd de-eerschd emol allään,
dann wär bäi ääm Abstorz äisch noch doo!

 
Reinhard Scherer, Holzbach
zrick an de Anfang