Hunsrücker Platt

zrick zu de anere Sprich

 

In Brief ous Allerkilz

Otto Berg, Alterkülz
 

An de Achim ous Hundem an de Donau.

Als erschdes will äisch mäisch for däine Intrach in mäi Gästebuch bedanke. Dorouf hien honn äisch mo uff däiner Internetsäit nogeguckt unn honn gesiehn wat dou vor haupter Kerl bist. Dou bist mit dem Jens Hübschen vumm Fernsiehn in de Welt erum geräst unn host de Läit datt Hunsricker Platt gelehrt. Im Internet kamm mer die ganze Platte Weerder wie innem Lexikon lääse.

Äisch kenn däisch nit persehnlich, awwer viel vunn däine Vorfahre. Däi Großvadder ous Hundem war inn großer dunkelhoorischer Mann, däwat vorgestallt hott.

Däi Vadder unn säi Briere kenn äisch schunn vun jung ahn. De Hans Werner unn äisch ware im Kriesch 7 Wuche bäinanner. De annere Brurer von däinem Vadder hot no em Kriesch mit Manchester Buxe gehannelt.

Däi Vadder hott jo dat Lilli gehäirat. Dat Lilli unn Lahms Liselotte, die in mäinem Alder ware, sinn jed Johr uff die Allerkilzer Kereb kumm wo se immer iwer naacht blieb sinn. Lilli schlief an Jereperesch bäi de Marie die do inngehäirat war. Marie stammte ous Hundem unn war en Schwester von Lilli`s Mutter Lina.

In anner Schwester vunner war die Eier Klara ous Wischem. Die hot no em Kriesch bäi us die Eier kaaft. Die kunn schneller schwätze als de Schall.

Däm Lilli säine Vadder stammd ous Allerkilz. Et war de Kiefersch Groß. Er hot so lang äisch mäisch erinnere kann bäim Keenich in Allerkilz geschafft. Er war däm säi haupte Mäiere.

Det Lahms Liselotte datt gläisch no dem Kriesch immer mit däiner Mudder - et ware zwei stulze Mäd - immer bäi us uff die Kereb kam war inn Großkusine vunn meer, wie aach Barthe Liesel ous Länick. Dat is die Oma vum Jan Schneider der dorisch dän annere Heimatfilm in de ganz Welt bekannt wor iss.

Aach de Roose Dieter däh awäi in Allerkilz wohne duud issen Großkouseng vonn uus. De war säi Lääwe lang Fußballträäner unn hott in de 70/80 er Joor viele erschte unn zwoote Bundesligamannschafte träneert, aach die Frankfurter mit dimm Grabowski unn Hölzenbein.

Däi Fraa iss jo ous Dortels vunn Haselbach. Wie die klään war honn äisch die aach kannt. Dä eere Vadder war de Gerhard. Dä war so alt wie äisch. Mer sinn mitnanner konfermeert wor.

Däm Gerhard säi Vadder war de Dortels Adam. Dä war gut fräin mit mäinem Vadder wäil se im letzte Kriesch bäisamme bäi de Soldate ware. Aach hommer immer die Fergel bäim Adam kaaft. Dä war domols inn bekannter Herdbuchfergelzichter.

Aach in gure Kumpel vunn mer war de Dortels Erich, dem Gerhard säine Bruure. Meer zween honn gläisch no em Kriesch vunn de Jugendmannschaft aan Fußball gespielt. De Erich kunnste vor alles brouche, sowuhl im Door als aach Drous. Leider horrer uus verloss unn iss inet Niereland gezoo unn war do bäi de Bahn tätig.

Äisch sinn awäi 85 Joor alt. Foor dräi Joor honn äisch Flabbes noch en Buch geschrieb, wozu mäisch de Märje Achim angestifft hott. Dat Buch iss im Internet zu lääse unner:

ob29-45.de - Otto Berg, Erinnerungen 1929-1945 (PDF 6,5 MB)

Wer alles iewer Allerkilz wisse will muß Otto Berg Alterkülz eingeben.

Viel Gries vumm Otto

Alterkülz, den 24. Juni 2015

zrick an de Anfang