Hunsrücker Platt

zrick zu de anere Sprich

 

Voorenous

 

 

Wänn voorenous nidd gehd de Heer,

unn moorjeds nidd schunn frieh is Daach,

dann gehd stiggum doorisch die Hinnerdeer

so manches fodd unn schiwwes vunn de Sach!

 

Dis Nähmlisch is das aach in Hous unn Stall,

lißd die Housfraa dis Gesinn doo fräi geweere,

dann is an Lieschdmäß schunn dis Fuure all,

unn am Hungerduuch se misse all dann zehre.

 

Drum loßd, der liewe Läid, es ouch awäile saan,

gidd die Herrschaffd dis Zäbbder ous de Hand,

hodd die läddsd Stunn foor allegar geschlaan,

se gehn am Änn mämm Beerelstab doorsch’s Land.

 
Reinhard Scherer, Holzbach
zrick an de Anfang