Hunsrücker Platt

zrick zu de anere Sprich

Bäim Grumbeere ousmache johmert Schullese Katt: " Dat Kreiz ! Dat Kreiz !" De alt Schulles mähnt: " Sei froh dat de dat Kreiz host, sunnst kinnste de Aasch in de Hänn drahn !"

Gedankegut ous Haaselbach

 

Beim der Kartoffelernte jammert die Schullese Katharina: Mein Rücken ! Mein Rücken !" Der alte Schulles meint: " Sei froh das du deinen Rücken hast, sonst könntest du deinen Arsch in den Händen tragen !"

Erinnerungen in Hasselbach